Diensten >Hypotheken > Hypotheekvormen

Bankspaarhypotheek (SEW Sparen of BEW Beleggen)


Bankspaarhypotheek (SEW Sparen of BEW Beleggen)

In vergelijking met de traditionele spaarhypotheek is er bij de bankspaarhypotheek geen sprake van sparen met een levensverzekering, maar gewoon via een geblokkeerde spaarrekening (SEW) of een geblokkeerde beleggingsrekening (BEW) die gekoppeld is aan de hypotheek. Bij banksparen betaalt u een vast bedrag aan rente voor uw hypotheek en een spaarbedrag voor uw spaarrekening. Aan het einde van de looptijd lost u de hypotheek in één keer af met het gespaarde bedrag van de rekening. Gedurende de looptijd van de hypotheek vinden er dus geen aflossingen plaats. Kenmerkend voor banksparen is dat de rekening (SEW of BEW) onlosmakelijk is verbonden aan de hypothecaire lening. Bij de SEW geldt dat de spaarrekening een gegarandeerde waarde op einddatum heeft. Deze gegarandeerde waarde is gelijk aan het bedrag van de hypothecaire lening. Voor de BEW geldt de garantie uiteraard niet!

Het rendement op de maandelijkse inleg op de SEW is gekoppeld aan de hypotheekrente die u betaalt. Het rentepercentage dat u betaalt is tevens het rentepercentage dat u vergoed krijgt op uw spaarrekening. De bankspaarhypotheek bevat standaard geen aanvullende overlijdensrisicoverzekering.

Deze hypotheek kunt u alleen afsluiten indien u op 31-12-2012 reeds een hypotheek had lopen en deze afgelopen jaar nog steeds liep of loopt. Voor geheel nieuwe of aanvullende hypotheken geldt de afloseis van tenminste annuïtair. Hiervoor komt alleen de annuïteitenhypotheek of de lineaire hypotheek in aanmerking.

Waarom Esseboom Advies voor uw hypotheek?

Ons team heeft naast het wettelijk verplichte WFT Hypotheekadviseur diploma nog diverse aanvullende kwalificaties zoals;

Erkend Financieel adviseur


Erkend Hypothecair Planner


Register Financieel Echtscheidingsadviseur


Gecertificeerd Financieel Planner


RFEA
FFP
ErkendFinancieelAdviseur
NVHP

Wij kunnen onafhankelijk adviseren en bieden daarbij vrijwel iedere geldverstrekker aan.

Wij vragen iedereen om ons te beoordelen. Op basis van deze reviews kunt u zien dat wij onze belofte waarmaken.

Wij maken risico’s bespreekbaar en inzichtelijk, zodat u op basis van onze advisering kunt bepalen wat wel en niet acceptabel is in uw situatie.