Diensten >Hypotheken > Hypotheekvormen

Lineaire hypotheek


Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek ligt de nadruk op de aflossing van de lening. Doordat de schuld sterk afneemt, is ten opzichte van andere aflossingsvormen het te verwachten belastingvoordeel lager. Bij dit systeem liggen zowel de bruto als netto hypotheeklasten in het begin van de looptijd het hoogst. Wel zullen deze lasten geleidelijk dalen. Over de gehele looptijd van de lening gezien, wordt door de structuur van het aflossingspatroon (in vergelijking met andere constructies) bij een lineair afgeloste hypotheek de minste rente betaald. Naast rente en aflossing is veelal premie verschuldigd voor een aanvullend af te sluiten overlijdensrisicoverzekering.

Voordelen lineaire hypotheek

  • Gedurende de looptijd lost u de hypotheek af zodat aan het einde van de looptijd de gehele hypotheek is afgelost.
  • Uw maandlast daalt naarmate u gedurende de looptijd aflost.
  • U voldoet aan de fiscale eisen zodat u recht heeft op hypotheekrenteaftrek.

Nadelen lineaire hypotheek

  • Het fiscale voordeel daalt doordat u tijdens de looptijd aflost en u daardoor minder rente betaalt.
  • De maandlasten zijn in het begin van de looptijd relatief hoog.

Waarom Esseboom Advies voor uw hypotheek?

Ons team heeft naast het wettelijk verplichte WFT Hypotheekadviseur diploma nog diverse aanvullende kwalificaties zoals;

Erkend Financieel adviseur


Erkend Hypothecair Planner


Register Financieel Echtscheidingsadviseur


Gecertificeerd Financieel Planner


RFEA
FFP
ErkendFinancieelAdviseur
NVHP

Wij kunnen onafhankelijk adviseren en bieden daarbij vrijwel iedere geldverstrekker aan.

Wij vragen iedereen om ons te beoordelen. Op basis van deze reviews kunt u zien dat wij onze belofte waarmaken.

Wij maken risico’s bespreekbaar en inzichtelijk, zodat u op basis van onze advisering kunt bepalen wat wel en niet acceptabel is in uw situatie.