Diensten >Hypotheken > Hypotheekvormen

Annuïteitenhypotheek


Annuïteitenhypotheek

Typerend voor een annuïteitenhypotheek is de constante bruto hypotheeklast zolang het te betalen rentepercentage gelijk blijft. In de beginjaren wordt hoofdzakelijk rente betaald en slechts weinig afgelost. De laatste jaren is de verhouding omgekeerd (veel aflossing en weinig rente). Hierdoor zal de netto hypotheeklast geleidelijk stijgen doordat het rentebestanddeel dat jaarlijks fiscaal aftrekbaar is steeds kleiner is. Omdat de eerste jaren weinig wordt afgelost daalt de schuld slechts langzaam. Relatief gezien wordt over de gehele looptijd aanzienlijk meer rente betaald dan bij een lineair afgeloste lening. Naast rente en aflossing is veelal premie verschuldigd voor een aanvullend af te sluiten overlijdensrisicoverzekering.

Voordelen annuïteitenhypotheek

  • Gedurende de looptijd lost u de hypotheek af zodat aan het einde van de looptijd de gehele hypotheek is afgelost.
  • De bruto maandlasten blijven de gehele rentevaste periode gelijk.
  • U voldoet aan de fiscale eisen zodat u recht heeft op hypotheekrenteaftrek.

Nadelen annuïteitenhypotheek

  • Het fiscale voordeel daalt doordat u tijdens de looptijd aflost en u daardoor minder rente betaalt.
  • Doordat gedurende de looptijd het fiscale voordeel daalt, stijgt uw netto maandlast gedurende de looptijd.

Waarom Esseboom Advies voor uw hypotheek?

Ons team heeft naast het wettelijk verplichte WFT Hypotheekadviseur diploma nog diverse aanvullende kwalificaties zoals;

Erkend Financieel adviseur


Erkend Hypothecair Planner


Register Financieel Echtscheidingsadviseur


Gecertificeerd Financieel Planner


RFEA
FFP
ErkendFinancieelAdviseur
NVHP

Wij kunnen onafhankelijk adviseren en bieden daarbij vrijwel iedere geldverstrekker aan.

Wij vragen iedereen om ons te beoordelen. Op basis van deze reviews kunt u zien dat wij onze belofte waarmaken.

Wij maken risico’s bespreekbaar en inzichtelijk, zodat u op basis van onze advisering kunt bepalen wat wel en niet acceptabel is in uw situatie.