Diensten >Hypotheken > Hypotheekvormen

Aflossingsvrije hypotheek


Aflossingsvrije hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt volstaan met het betalen van rente. Aflossing van de lening gebeurt in principe aan het eind van de leningperiode of als het onderpand wordt verkocht. U bent dus gedurende de gehele looptijd van de lening rente verschuldigd over de volle hypotheeksom. Fiscaal levert dat dan ook de maximale aftrek op. Vergeleken met andere hypotheekvormen heeft u bij de aflossingsvrije hypotheek de laagste netto maandlasten.

Deze hypotheek kunt u alleen afsluiten indien u op 31-12-2012 reeds een hypotheek had lopen en deze afgelopen jaar nog steeds liep of loopt. Voor geheel nieuwe of aanvullende hypotheken geldt de afloseis van tenminste annuïtair. Hiervoor komt alleen de annuïteitenhypotheek of de lineaire hypotheek in aanmerking.

Waarom Esseboom Advies voor uw hypotheek?

Ons team heeft naast het wettelijk verplichte WFT Hypotheekadviseur diploma nog diverse aanvullende kwalificaties zoals;

Erkend Financieel adviseur


Erkend Hypothecair Planner


Register Financieel Echtscheidingsadviseur


Gecertificeerd Financieel Planner


RFEA
ErkendFinancieelAdviseur
NVHP
FFP

Wij kunnen onafhankelijk adviseren en bieden daarbij vrijwel iedere geldverstrekker aan.

Wij vragen iedereen om ons te beoordelen. Op basis van deze reviews kunt u zien dat wij onze belofte waarmaken.

Wij maken risico’s bespreekbaar en inzichtelijk, zodat u op basis van onze advisering kunt bepalen wat wel en niet acceptabel is in uw situatie.